January 22, 2022

คลิปช็อก 18 ล้อพุ่งชนแบริเออร์มอเตอร์เวย์ คนขับกระเด็นร่างกระแทกเก๋งเสียชีวิต

~

คลิปช็อก 18 ล้อพุ่งชนแบริเออร์มอเตอร์เวย์ คนขับกระเด็นร่างกระแทกเก๋งเสียชีวิต

~

~

~

~

~

~

VDO คลิปช็อก 18 ล้อพุ่งชนแบริเออร์มอเตอร์เวย์ คนขับกระเด็นร่างกระแทกเก๋งเสียชีวิต

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *